top of page

PROJECT

2 보정
2 보정

press to zoom
6 보정
6 보정

press to zoom
3
3

press to zoom
2 보정
2 보정

press to zoom
1/7

​원주시 회전교차로 경관조성사업 실시설계

Location         

Date

Organization

:

:

:

원주시

2019

​원주시

INFRA STRUCTURE DESIGN

2 보정
2 보정
press to zoom
6 보정
6 보정
press to zoom
5
5
press to zoom
7 보정
7 보정
press to zoom
L-000 체육공원계획도v3(180709수정)
L-000 체육공원계획도v3(180709수정)

press to zoom
DJI_0004
DJI_0004

press to zoom
DJI_0033
DJI_0033

press to zoom
L-000 체육공원계획도v3(180709수정)
L-000 체육공원계획도v3(180709수정)

press to zoom
1/3

무한천 공공체육시설 설치사업 실시설계 

Location         

Date

Organization

:

:

:

예산군

2018

​예산군

INFRA STRUCTURE DESIGN

L-000 체육공원계획도v3(180709수정)
L-000 체육공원계획도v3(180709수정)
press to zoom
DJI_0004
DJI_0004
press to zoom
DJI_0033
DJI_0033
press to zoom
그림2
그림2

press to zoom
그림2
그림2

press to zoom
1/1

고속국도 700호선 달서읍내간 조경설계

Location         

Date

Organization

:

:

:

대구광역시

2018

한국도로공사

INFRA STRUCTURE DESIGN

연외천 하천사업조감도
연외천 하천사업조감도

press to zoom
연외천 하천사업 부분컷1
연외천 하천사업 부분컷1

press to zoom
연외천 하천사업부분컷2
연외천 하천사업부분컷2

press to zoom
연외천 하천사업조감도
연외천 하천사업조감도

press to zoom
1/3

2017년도 하천사업 제안공모 사업계획작성-연외천

Location         

Date

Organization

:

:

:

서귀포시

2017

서귀포시

INFRA STRUCTURE DESIGN

2017 연외천 하천사업공모 부분컷01
2017 연외천 하천사업공모 부분컷01
press to zoom
2017 연외천 하천사업공모 조감도
2017 연외천 하천사업공모 조감도
press to zoom
2016 동탄친수하천 조감도
2016 동탄친수하천 조감도

press to zoom
2016 동탄친수하천 상류
2016 동탄친수하천 상류

press to zoom
2016 동탄친수하천 하류
2016 동탄친수하천 하류

press to zoom
2016 동탄친수하천 조감도
2016 동탄친수하천 조감도

press to zoom
1/6

오산천 친수하천 조성사업 기술제안

Location         

Date

Organization

:

:

:

동탄2신도시

2016

LH공사

INFRA STRUCTURE DESIGN

2016 동탄친수하천 하류
2016 동탄친수하천 하류
press to zoom
2016 동탄친수하천 중류
2016 동탄친수하천 중류
press to zoom
2016 동탄친수하천 중류(보행교)
2016 동탄친수하천 중류(보행교)
press to zoom
2016 동탄친수하천 상류
2016 동탄친수하천 상류
press to zoom
청천지구
청천지구

press to zoom
청천지구
청천지구

press to zoom
1/1

청진지구 우수저류시설 설치사업

Location         

Date

Organization

:

:

:

제천시

2014

​제천시

INFRA STRUCTURE DESIGN

고척교view-최종
고척교view-최종

press to zoom
광명대교view-최종
광명대교view-최종

press to zoom
목동교구간view-최종
목동교구간view-최종

press to zoom
고척교view-최종
고척교view-최종

press to zoom
1/3

서부간선도로 일반도로화 조경기본계획수립용역

Location         

Date

Organization

:

:

:

서울시

2014

서울시

INFRA STRUCTURE DESIGN

조감도
조감도

press to zoom
투시도
투시도

press to zoom
조감도
조감도

press to zoom
1/2

구리갈매 수질복원센터 기본 및 실시설계 용역

Location         

Date

Organization

:

:

:

구리시

2014

LH

INFRA STRUCTURE DESIGN

문주설치
문주설치

press to zoom
오목교 경관개선
오목교 경관개선

press to zoom
종합안내판
종합안내판

press to zoom
문주설치
문주설치

press to zoom
1/12

가평 특성화 가로환경개선사업 기본 및 실시설계용역

Location         

Date

Organization

:

:

:

가평군

2014

가평군

INFRA STRUCTURE DESIGN

오목교 경관개선
오목교 경관개선
press to zoom
교각이미지 개선
교각이미지 개선
press to zoom
진입경관
진입경관
press to zoom
휴게공간 정비
휴게공간 정비
press to zoom
bottom of page